Voorwaarden

1.Aanmelding
De aanmelding voor een fietsreis kan gebeuren per email, door het inzenden van het boekingsformulier op onze website. Na ontvangst van de aanmelding ontvang je een boekingsbevestiging. De aanmelding is pas definitief wanneer het voorschot is betaald op de bankrekening van Bike Ibiza.

2.Betaling
Het voorschot van de reis, zijnde € 250,00 per persoon, moet direct na ontvangst van de boekingsbevestiging worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis in ons bezit te zijn. Bij boekingen minder dan 6 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom binnen de 7 dagen betaald te worden.
Voor de huur van een fiets moet u een aanbetaling van 50 € in contanten achterlaten als waarborg voor de fiets.

3. Reisduur
De reisduur is vermeld in hele dagen, gerekend vanaf de dag van aankomst.

4. Reisdocumenten
Iedere deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. De deelnemer dient zelf een vliegticket aan te schaffen. Verzekeringspapieren worden behandeld in paragraaf 10.

5. Algemeen
Het gebruik van een helm is verplicht.
Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen deelnemen aan de fietsreis in het gezelschap van tenminste één verantwoordelijke volwassene.
Het is essentieel om kleding en schoeisel te dragen dat geschikt is om te fietsen.
De activiteit wordt niet uitgevoerd als de de deelnemers symptomen van dronkenschap of drugsgebruik vertonen.
Personen die niet weten hoe ze een fiets correct moeten gebruiken, kunnen niet deelnemen aan de dagtochten.
De reis is geen activiteit om te leren fietsen, deze is ontworpen om te genieten van de natuur voor diegenen die weten hoe ze een fiets correct moeten gebruiken.

6. Tijdens de begeleide dagtochten
Het is verplicht om ten allen tijde achter de gids te rijden.
Deelnemers moeten ten allen tijde de verkeersregels naleven.
Roekeloos of ongecontroleerd rijden is verboden.
Alcoholgebruik wordt afgeraden, mede door de zomerhitte en de moeilijkheid van het parcours, het gebruik ervan is volledig op eigen risico.
Een competitieve houding die gevaarlijke situaties kan veroorzaken bij deelnemers of andere gebruikers van de openbare weg, is totaal verboden.
Niet-naleving van de regels die tijdens de activiteit worden vermeld, houdt de annulering van de activiteit in zonder recht tot terugbetaling

7. Annulatie door de deelnemer
Het annuleren van een reis kan per email gebeuren. De verzenddatum van de mail zal gelden als annuleringsdatum. Als annuleringskosten rekenen wij tot 6 weken voor vertrek, 250€ p.p. aan. Indien u de reis annuleert tussen de 6 & 2 weken voor vertrek, dan rekenen wij 70% van de totale reissom aan. Als de reis geannuleerd wordt minder dan 2 weken voor vertrek, dan rekenen wij u 100% van uw reis aan. Tevens vindt er geen terugbetaling plaats bij een te late aankomst of een vervroegd vertrek.
Indien u na aanmelding van uw reis, besluit om te boeken naar een andere reis, dan wordt daarvoor € 50,00 administratiekost aangerekend. U kan uw reis maximaal 6 weken voor vertrek omboeken.

8. Annulatie door Bike Ibiza:
Wanneer een reis wegens te weinig deelnemers niet door kan gaan, dan wordt de deelnemer hiervan 4 weken voor de datum van vertrek op de hoogte gebracht. In dit geval zullen de reeds aan ons betaalde bedragen worden terugbetaald. Een bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten verzekering wordt niet door ons terugbetaald.

9. Prijs garantie
De prijzen vermeld op de website zijn per persoon en op basis van 2 persoonskamers. Prijzen zijn exclusief vliegtickets. Als je een eenpersoonskamer wenst, dien je dit bij boeking aan te geven en wordt een toeslag in rekening gebracht.

10. Verzekering
Het is een voorwaarde voor deelname aan onze reizen dat de deelnemer zich voldoende verzekert tegen alle medische kosten en persoonlijke risico’s.
Bike Ibiza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak uit vergoeding bestaat vanuit een reis– en / of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd. Bike Ibiza kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of blessures die te wijten zijn aan onachtzaamheid van de deelnemer.
Bike Ibiza zal alleen verantwoordelijk zijn bij een fout van de organisator. Het is aangeraden jezelf te verzekeren tegen elk risico dat zich voor kan doen tijdens de reis.
Bike Ibiza heeft een aansprakelijkheidsverzekering tijdens de begeleide reizen.
Indien u door een blessure of val tijdens de tour/reis niet verder kan deelnemen , zal er geen terugbetaling plaatsvinden van de aan ons betaalde som.

11. Overige
Het is noodzakelijk dat Bike Ibiza op de hoogte gesteld wordt van gegevens die voor de reisorganisator van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de reis. Bij aanmelding dienen eventuele medische aandoeningen die het verloop van de fietsreis kunnen beïnvloeden gemeld te worden, alsook het gebruik van belangrijke medicijnen.
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze gegevens. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle voortvloeiende kosten uit ziektes zijn voor rekening van de deelnemer.
De organisatie houdt zich het recht voor de route ten allen tijde te wijzigen wanneer de weersomstandigheden, het terrein en / of de fysieke conditie van de deelnemers dit noodzakelijk maken.

12.Aansprakelijkheid deelnemer
De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van de reisleider, die voor een goede uitvoering van de reis noodzakelijk zijn, op te volgen.
De deelnemer is aansprakelijk voor schade ontstaan door ongeoorloofd gedrag. Een deelnemer die zodanig hinder oplevert dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere voortgang van de reis worden uitgesloten.
Terugstorting van de reissom of een gedeelte ervan is alleen mogelijk als de oorzaak van de hinder de deelnemer niet kan worden aangerekend. Wanneer de deelnemer door zijn toedoen schade berokkend aan de goederen van Bike Ibiza of aan een door de organisatie ingehuurd bedrijf / persoon, dan dient de deelnemer deze volledig te vergoeden.

13. Schade en diefstal
Als u een fiets bij ons huurt, dan bent u als enige verantwoordelijk voor alle schade aan de fiets en voor alle extra’s die u bij u verhuur gevraagd hebt. Bike Ibiza biedt GEEN dekking in het geval van diefstal van de gehuurde fiets. De verantwoordelijkheid voor diefstal berust uitsluitend BIJ DE KLANT die de fiets verhuurovereenkomst heeft ondertekend. In geval van diefstal, moet de waarde van de fiets worden betaald tegen de huidige marktprijs.

14.Beeldmateriaal
Het is mogelijk dat er tijdens de activiteiten foto’s en/of video’s gemaakt worden. Deze zijn oorspronkelijk enkel bedoeld als herinnering voor uzelf. Na de activiteit ontvangt u de foto’s. Het is mogelijk dat deze later gedeeld worden via social media. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u ons dit altijd melden. Wij houden hier dan rekening mee.

15. voorwaarden
Bij de boeking geeft de deelnemer aan de voornoemde voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden. De deelnemer geeft tevens aan dat hij in goede conditie (fysiek en psychisch) is om de reis te maken.